Solbjerghaven består af 2 bofællesskaber med plads til 10 beboere i hvert bofællesskab. I bofællesskaberne skabes et trygt, overskueligt og roligt hverdags miljø, hvor borgerne gives optimale muligheder for at udnytte egne ressourcer og deltage i dagligdagen efter evne.

Solbjerghaven er beliggende i Værløse Vest og er et et-plans byggeri, inddelt i 2 afdelinger. Hver afdeling har et stort fællesrum, der indeholder køkken med spiseplads og opholdsstue. Fællesrummet står til rådighed for den enkelte borger, og det er her det daglige samvær foregår.
Boligerne er 1 rum’s lejligheder på 32 kvadratmeter. Lejligheden indretter man efter eget ønske og behov, dog med hensyntagen til eventuelle hjælpemidler.

 

 • Værdigrundlag

  Værdigrundlaget hviler på et tværfagligt helhedssyn med fokus på det borgeren kan og i mindre grad på det, der er gået tabt.

  Individualitet, respekt og værdighed er fokus områder i vores daglige arbejde.

  Dagligdagen, omsorgen, plejen og aktivitetstilbud tilpasses borgerens aktuelle behov, således at individualiteten og identiteten bevares.

  Der arbejdes målrettet med respekt for borgerens specielle situation.

 • Dagligdagen

  Den fornemmeste opgave på Solbjerghaven
  er at skabe et trygt, overskueligt og roligt hverdags miljø, hvor borgerne gives optimale muligheder for at udnytte egne ressourcer og deltage i dagligdagen efter evne.

  Alle opgaver, det være sig fra opvask,
  blomstervanding, mad tilberedning,mindkøb, tøjvask, daglige pleje og omsorgsopgaver, medicin, en gå tur, til pleje /omsorg ved livets afslutning varetages af det faste personale.

 • Personale

  Personalegruppen er en tværfagligt sammensat gruppe, med vægt på faglig kompetencer indenfor pleje/ omsorg, pædagogik, demens viden og beskæftigelse / sansestimulering.

  Vi er en lille stab på 20 fastansatte medarbejdere fordelt på følgende faggrupper: Sygeplejersker, plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, og ejendomsfunktionær.

  Det faste personale varetager alle dagligdagens opgaver. Det kan være alt lige fra den daglige madtilberedning, opvask, indkøb, tøjvask , blomster vanding, gå tur og medicin mm.

Tilsyn

Som led i tilsynet med indsatsen over for ældre gennemfører Furesø kommune hvert år både anmeldte og uanmeldte tilsyn på hvert af de fire plejehjem i kommunen, herunder Solbjerghaven.

Derudover gennemfører Embedslægeinstitutionen et uanmeldt tilsyn på plejehjemmene.

Der udarbejdes en samlet tilsynsrapport for de kommunale tilsyn, der forelægges Social og sundhedsudvalget sammen med den samlede rapport fra Embedslægen.

Del: