Sådan arbejder vi:

Værdigrundlaget hviler på et tværfagligt helhedssyn med fokus på det borgeren kan og i mindre grad på det, der er gået tabt. Individualitet, respekt og værdighed er centrale områder i vores daglige arbejde. Dagligdagen, omsorgen, plejen og aktivitetstilbud tilpasses den enkeltes aktuelle behov, således at individualitet og identiteten bevares. Der arbejdes målrettet med respekt for den enkeltes specielle situation.

Del: