Topbillede Solbjerghaven lys

Værdigrundlag

Værdigrundlaget hviler på et tværfagligt helhedssyn med fokus på det borgeren kan og i mindre grad på det, der er gået tabt.

Individualitet, respekt og værdighed er centrale områder i vores daglige arbejde.

Dagligdagen, omsorgen, plejen og aktivitetstilbud tilpasses den enkeltes aktuelle behov, således at individualitet og identiteten bevares.

Der arbejdes målrettet med respekt for den enkeltes specielle situation.

Det betyder, at vi på Solbjerghaven

  • Skaber et trygt, overskueligt og genkendeligt miljø omkring borgeren

- begrænser antallet af personale i hjemmet

- arbejder med primær pleje og kontaktpersoner

- dagligdagen er bygget op om vaner og rutiner

  • Anser ”dagen i dag” som udgangspunktet for plejen, omsorgen, aktivitet og behandlings tilbud

- dagene er forskellige, man ved aldrig hvordan situationen udvikler sig

- det er vigtigt at være nærværende og ”tilstede” , det er ”nuet” der tæller

- de tværfaglige tiltag tilrettelægges ud fra en helhedsvurdering

  • Anvender arbejdsmetoder af social, pædagogisk og psykologisk karakter

- borgeren inddrages i hverdagslivet og de faste gøremål

- samvær og det sociale fællesskab er højt prioriteret

- der bruges både verbal og nonverbal kommunikation

- der arbejdes med motivation frem for konfrontation

  • Omsætter holdningsmæssige strategier som respekt, værdighed, tryghed, tålmodighed og kærlig omsorg til handling

- den daglige omgangsform er præget af dialog

- borgerens ressourcer styrkes gennem succesoplevelser

- der tages udgangspunkt i det enkelte menneske

  • Bruger livshistorien bevidst og arbejder med systematisk genkaldelse af erindringer

- plejen, omsorgen og aktiviteter tilrettelægges ud fra viden om borgerens tidligere vaner, interesser, livsværdier m.m.

- den viden livshistorien giver, bruges i den daglige samtale

- der udarbejdes individuelle handleplaner

  • Har tæt, kontinuerlig dialog med de pårørende og øvrige netværk

- de pårørende betragtes som ressource personer

- der tilrettelægges og påbegyndes tværfaglige tiltag i nært samarbejde med de pårørende så snart en borger flytter på plejehjem.


 


Sidst opdateret 17. marts 2017

» Kontakt

Plejecentret Solbjerghaven

Solbjerghaven 6
3500 Værløse

Centerleder: Merete Kreiberg


Tlf.: 7235 5890
E-mail: mkj@furesoe.dk